[всё разом — вещи в коридоре...]

всё разом — вещи в коридоре
отъезд и сборы впопыхах
шесть вялых роз и крематорий
и предсказание в стихах
другие сборы путь неблизок
себя в трюмо а у трюмо
засохший яблока огрызок
се одиночество само
или короткою порою
десятилетие назад
она и он как брат с сестрою
друг другу что-то говорят
обоев клетку голубую
и обязательный хрусталь
семейных праздников любую
подробность каждую деталь
включая освещенье комнат
и мебель тумбочку комод
и лыжи за комодом — вспомнит
проснувшийся и вновь заснёт

© Сергей Гандлевский / Sergey Gandlevsky
Audio production: Aquanaut studio 2012

[alles ineens — een gang vol dingen...]

alles ineens — een gang vol dingen
een rouwboeket niet langer vers
een lijkoven verzamelingen
op weg in haast een voorspeld vers
een verre tocht een afgebeten
droog appeltje naast de trumeau
mijn eigen beeld een nog vergeten
verzameling zo eenzaam zo
alleen of tien jaar zijn verstreken
een korte tijdspanne dat hij
en zij iets met elkaar bespreken
als broer en zus en nog daarbij
behang met hemelsblauwe ruitjes
het onontkoombare kristal
gezinsfeestjes familie-uitjes
elk onderdeel ieder detail
waaronder de belichting binnen
ski’s achter een buffet en meer
nachtkastjes — schiet hem nu te binnen
als hij ontwaakt. Hij slaapt alweer.

Vertaling van Hans Boland