[Auksti ir mājokļi mūsu...]

Auksti ir mājokļi mūsu, mēs nevaram gulēt kaili.
Aukstas ir mūsu miesas, kā kaunēdamās no vārdiem,
kuri nu aizlaidušies uz siltām zemēm.
Tavas rokas ir ziema. Mani pirksti kā zivis
sitas pret ledu. Žēl, ka mēs neprotam runāt.

[Жилища наши промёрзли...]

Жилища наши промёрзли, голыми спать не можем.
Наши тела промёрзли, слов своих словно стыдимся,
тех, что в тёплые земли от нас теперь улетели.
Ладони твои — зимы. Пальцы мои, как рыбы,
бьются о лёд. И жаль мне, что мы онемели.

перевод: Ольга Николаева (O. Nikolajeva u.c.) Молния в камне: Сборник латышской поэзии / Сост. Inta Čaklā. — Rīga: Tapals, 2000.