[Maiga ķīniete...]

Maiga ķīniete
uz liliju pēdiņām sāpošām
pa manu tumsu staigā
un manus hieroglifus svētkiem sapoš:
katriem vārtiem pa laternītei
un divas - pie Nāves vārtiem.

From: Vēstuļu vējš
Rīga: Atēna, 2004

[Eine sanfte Chinesin...]

Eine sanfte Chinesin
lilienfüßig unter Schmerzen
geht durch meine Dunkelheit
arrangiert zum Fest meine Hieroglyphen:
jedem Tor eine Laterne,
dem Tor des Todes zwei.

Manfred Peter Hein, Horst Bernhardt/ Amanda Aizpuriete/ Literaturzentrum Lettlands, 2004