english

[Maiga ķīniete...]

Maiga ķīniete
uz liliju pēdiņām sāpošām
pa manu tumsu staigā
un manus hieroglifus svētkiem sapoš:
katriem vārtiem pa laternītei
un divas - pie Nāves vārtiem.

From: Vēstuļu vējš
Rīga: Atēna, 2004

[A tender Chinese woman...]

A tender Chinese woman
on hurting lily pad feet
walks across my darkness
and tidies my hieroglyphs for a feast:
lights a small lantern beside each word,
two lanterns beside the door to death.

Margita Gailitis, „Small is my land”, University of Edinburgh, United Kingdom, 2005