Eeva Park

estonian

Jayde Will

english

Issanda aastal, anno domini

Kogu aeg mõtlen raha peale
Et teda ei ole
Mõõdan mobiilkõnede pikkust
Mitte sisu
Proovin hästi lühidalt ära öelda
ja hakkan ko ko kokutama
Esimest korda elus
Ei saa sõna suust välja
Mõtlen raha peale
Keerutan käes
Viimast hõbedat hoian keele all
et seda oleks kord laugudele panna
kartes et muidu
maetakse silmad pärani
Mõtlen
          kui kalliks seegi veel
                                           läheb
Mõtlen nullist
                       ümmargusest
elu võlasummade taga
Kogu aeg mõtlen

© Eeva Park
From: Homsed uudised
Tallinn: Verb, 2005
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

In the Year of the Lord

I think about money all the time
That I don’t have any
I measure a mobile phone call’s length
Not its content
I try to be very brief
And I start to st-st-stutter
For the first time in my life
I can’t spit out a word
I think about money
I turn it between my fingers
I hold the last coin under my tongue
So it could be put on my eyelids
Fearing that otherwise
I will be buried with my eyes wide-opened
I think about
              How expensive it will
                                                all be
I think of the zeros
                              the roundness
Of the sum of my life’s debts
I think the whole time

Translated by Jayde Will (from Estonian to English)