მფრინავი

გაფრინდა და მართალი აღმოჩნდა:
შეაქეს, დალოცეს, მოუდრიკეს ქედი.
გაფრინდა მეორედ და კვლავ მართალი აღმოჩნდა:
მიიღეს, არ დაამადლეს პური, წყალი და
სავარცხელი ფრთა-ბუმბულისათვის.
გაფრინდა მესამედ და ამჯერადაც მართალი აღმოჩნდა:
აიტანეს, შეეგუენ.
გაფრინდა მეოთხედ და მტყუანი აღმოჩნდა:
ანგელოზის სულელი პლაგიატორი უწოდეს.
მაინც გაფრინდა მეხუთედ და -
ესროლეს,
მოკლეს.

© შოთა იათაშვილი / Shota Iatashvili
Audio production: G. Leonidze State Museum of Georgian Literature

De vlieger

Hij vloog en bleek gelijk te hebben:
hij werd geprezen, gezegend, ze bogen zijn hoofd voor hem.
Hij vloog een tweede keer en bleek weer gelijk te hebben:
hij werd aanvaard en ze schonken hem brood, water
en een kam voor de veren van zijn vleugels.
Hij vloog een derde keer en ook deze keer bleek hij gelijk te hebben:
hij werd in hun midden opgenomen, ze verzoenden zich met hem.
Hij vloog een vierde keer en bleek zich te vergissen:
ze noemden hem een zielige plagiator van een engel.
Toch vloog hij een vijfde keer
en ze schoten hem neer,
maakten hem af.

Translated by Ingrid Degraeve