Jacob Rhodes

english

La llibertat

La llibertat és un estat permanent
sense fronteres,
és oferir amor clandestí
com una droga
a plena llum del dia,
és no claudicar en l'intent,
és sincerar-te.

La llibertat és conviure
amb el desordre del desig
i no justificar-te,
és blasfemar
i fugir dels visionaris,
és condemnar-te a l'oblit
dels capatassos,
és dignificar mots tals com
Subversió, Insurgència,
Autoorganització.

La llibertat és desmitificar
i fer caure totes les estàtues,
és suprimir, definitivament, la falsa amistat
amb traïdoria,
és profanar la voluntat de control del misticisme,
és oblidar el pecat, la mala consciència,
els remordiments de la moral
perversa, que t'han incultat en escoles tenebroses
com palaus,
com presons,
                         amb patis enormes
on només podies donar voltes.

La llibertat és un hemicicle buit,
un mentider coix, un dictador mut,
una rumba dansant al voltant d'una foguera,
les calces de la veïna fent de bandera
                                                          negra
a l'estenedor de les il·lusions
complertes, de les utopies acabades,
de les conviccions que han deixat de presumir,
de les cançons que han deixat de ser himnes,
mentre l'últim ideari ens escalfa els peus,
i ens ajuda a fer el sopar...

La llibertat és treballar poc i llegir molt,
és abandonar el llibre sempre que puguis,
és suprimir el prefix de la paraula sexual,
és estimar i punt.
És descobrir el plaer i potenciar-lo,
és emancipar-te del tedi,
és la vida juganera,
creativa, la pervivència del dubte,
l'abolició de la condemna,

I tu, de quin color dius que és
la llibertat?

© David Caño

Freedom

Freedom is a borderless
and permanent state,
it means offering up clandestine love
like a drug
in the light of day,
it means not giving up in the attempt,
it means staying true to oneself.

Freedom means cohabiting
with your desire in all its disarray
and not having to justify yourself,
it means blasphemy
and flight from the visionaries,
it means condemning yourself to the realm of the forgotten
in the eyes of your leaders,
it means lending dignity to words like
Subversion, Insurgency,
Self-Organisation.

Freedom means unveiling the myth
and toppling every single statue,
it means deleting, definitively so, this false friendship
with treachery,
it means besmirching the urge to control the mystic,
it means abolishing sin, our bad conscience,
our regrets of any perverted
morality, all drilled into you in gloomy schools,
palaces,
prisons,
             with great big concrete grounds
where you can only walk in circles.

Freedom is an empty hall,
a lame liar, a mute dictator,
rumba prancing around a bonfire,
the neighbour’s knickers waving like a flag,
                          black,
hung up on the line of dreams
fulfilled, of realised utopias,
of convictions that have ceased to flaunt,
of songs that have ceased to be anthems,
while the last of the mindsets rubs our feet
and helps us make supper...

Freedom, freedom means working little, very little and reading a lot,
it means putting down your book whenever you can,
it means removing the prefix from the word sexual,
it means love,
it means love
it means love, full stop.

It means discovering pleasure and strengthening that,
it means emancipating yourself from tedium,
it means leading a silly life,
a creative life, a never-ending sense of hesitation
the abolition of all condemnation.

And you? And you?
And what about you? What is this colour
you call freedom?

Translated by Jacob Rhodes