Jacob Rhodes

english

Era molt difícil eliminar totes les ombres

Era molt difícil eliminar totes les ombres,

                                                    els clarobscurs,
                                                    els angles morts,
                                                    les zones fosques.

La nostra història
tenia la bellesa del fang,
l’olor de la infantesa,
entre Montjuïc i la Zona Franca
com de l’oblit al silenci,
del polsim a la destrucció.

La Llibertat anava descalça.

Eres la navalla i la llum.
Una mala nit.
Una mala addicció.
Eres el sexe.

Sexe fosc i descontrolat,
de carrer,
de cantonada
amb llum somorta,
morta
com la nostra filla,
que mai no va tenir
ni nom.

           El carrer del Malnom.

Més enllà del dolor.
A tocar del Dubte.

M’hi aturo.
M’hi perdo
T’hi veig.

Tota tu.
Tota arrel.
Tota estrangeria.
Tota record.

        Dessagnant-te

dins la blancor
d’aquesta carnisseria
islàmica.

Ja ho saps:

La nostàlgia
sempre hem de matar-la,
mirant a l’est.

© author
From: Res és ara ni això
Barcelona: Edicions Terrícola, 2013

It was hard work expulsing all those shadows

It was hard work expulsing all those shadows,

that chiaroscuro,
those dead angles,
those dark zones.

Our history
was one of the beauty found in mud,
the scent of childhood,
between the mount of Montjuïc and the port of Zona Franca,
as forgetfulness turns to silence,
as clouds of dust turn to destruction.

Freedom, freedom trod barefoot.

You were the blade and the light,
A dark night.
A harmful addiction.
You were sex.

Dark and relentless sex
of the streets
and their corners
in deadpan light
dead
like our daughter,
who never even bore
a name.

            Today I walk along Malnom street.

Beyond the pain.
The next door on from Doubt.

I lose myself there
I search for you there
I see you there.

All of you.
Every root.
Every strangeness.
Everything, memory.

                   Bleeding away
amidst the whiteness
of this Islamic
Butcher’s.

You know it:

Nostalgia, we must always
always
always kill it,
when looking to the East.

Translated by Jacob Rhodes