Élni akar

Egy rozsdás hordó a kertben, félúton a ház és a víz között. Egy
rozsdás hordó vizétől félni, tiszta emlék volt, most homályos
ösztön. Valami mozog a sötét massza alján. Reggel van, két
férfi egy harcsát tesz a hordóba. Este van, halként már nem
elképzelhető. Valami élni akar a rozsdás vízben mégis, kiegyenesedni
nem tud, forog körbe. A hordó oldalát súrolva köröz.

© Krusovszky Dénes, 2009
From: Elromlani milyen
Bratislava: Kalligram, 2009
ISBN: 978-80-8101-186-3
Audio production: Petőfi Literary Museum

Villleva

En rostig tunna i trädgården, halvvägs mellan huset och
sjön. Rädslan för vattnet i den rostiga tunnan, ett rent
minne som blivit en dunkel drift. Något rör sig på botten av
den mörka massan. Det är morgon, två män stoppar ner en
mal i tunnan. Det är kväll, och den är inte längre möjlig att
föreställa sig som fisk. Något vill trots allt leva i det rostiga
vattnet, men kan inte sträcka ut sig, utan vrider sig i cirklar.
Cirklar runt och skrapar mot tunnans insida.

Översättning: Daniel Gustafsson Pech