een dag

vliegende ogen met verende vleugels lichten geworpen
op een landkaart getekend in handen vlammend
klaarwakker dat zei ik toch niet een ademloos lichtgewicht
honingmerk en stuifmeel van levende klaprozen blauwe
velden korenbloemen als ontpopte hoofden eenogige
wolkeloze lucht waar dromen vandaan tevoorschijn
komen als zijderupsjes zich in duizenden meters
spinnende talen op grijsgroene moerbeibladen bedekt
met haartjes onthullende draden een verliefde zon
tegemoet komen zomaar zonder opdracht of regen
strekkende voelsprieten even een aanraking
van uitslaande vleugels naar wat is (een dag)

waar komen vlinders vandaan die invasie van lentelijke
lichtgevoeligheid ondragelijk bijna witte vleugels
gespikkeld uit een droom ontwaakte nacht zo vroeg
een hand vol ochtenddauw gedronken van glanzende
grassprieten en enige uren die klonken als zware klokken
in een dorp tussen niet gespecificeerde bergen
waar mensen wonen ergens op aarde uit haar voegen
prei en uien oogsten appels in een gaard en bomen bloeien
druiven barsten voor rijping in roestvrijstalen tonnen
en straks een neus verleiden het verhemelte dan
over de tong gaan als voorproef op wie vannacht
in enige uren aanloop van opnieuw (een dag)

verschijnt in het raam een land van ijsvogels
dan kraken ijsbloemen op warme adem naar lippen
bewegen als herinneringen losgelaten haren langs wolken
niet door gespikkelde vlinders of de wind bezochte wegen
een huis de struik in een berm bevroren regenwater
verdwijnt aarde onder een witte in lichtstralen
verpakte glinsterende oppervlakte tekenen diezelfde
wolken van weer wat nevel voorbij de koude morgen
springen vlokjes het licht in een welving
van horizonnen laten vinger voor vinger schaduwen
glijden langs bomen wakker worden zich herhalen
woord voor woord een ademen (een dag)

© Rozalie Hirs
From: Gestamelde werken
Amsterdam: Querido, 2012
ISBN: ISBN 978-90-214-4243-3
Audio production: Haus für Poesie, 2018

a day

flying eyes with springy wings lights shed
on a map sketched in hands flaming
wide-awake I didn’t say that a breathless featherweight
nectar guide and pollen of living poppies blue
fields of cornflowers like heads popping out a one-eyed
cloudless sky that dreams emerge from
silkworms in thousands of yards
spinning languages on green-grey mulberry leaves covered
with hairs revealing threads come to meet
an amorous sun just like that uninvited or rain
stretching antennae for just a moment a touch
of unfolding wings towards what is (a day)

where do butterflies come from that invasion of springlike
sensitivity to light unbearable off-white spotted
wings woken from a dream night so early
a handful of morning dew drunk from shining
leaves of grass and a few hours that sounded like deep bells
in a village between non-specified mountains
where people live somewhere on earth harvest leaks and onions
in the crevices apples in an orchard and trees blossom
grapes burst for fermenting in stainless steel barrels
soon tantalize a nose the palate then
slide over the tongue as a foretaste of who tonight
in a few hours prelude to once more (a day)

is a country of kingfishers revealed in the window
then frost flowers crackle on warm breath towards lips
move like memories, loosened hair past clouds
paths not visited by spotted butterflies or the wind
a house the brushwood rainwater frozen in a roadside verge
earth vanishes under a white glittering expanse
wrapped in rays of light the same clouds sketch
again some mist past the chilly morning
flakes spring into the light an arching
of horizons lets shadows finger by finger
glide past trees wakeup repeat oneself
word for word a breathing into (a day)

Translation: Donald Gardner