stamboom

moeder femme fatale uit de modder getrokken vader onkruid groeit overal bracht de geest van moedermoeder verhalenvlinder goed voor levenslang moedervader in blauwe jaguar gesuikerde paaseitjes getoverd moederbroer vier jaar oud in pyjama met de pont over het IJ moedermoedermoeder jonggestorven moedermoedervader bariton aan vrouwen en drank teloorgegaan moedermoedervadermoeder wierp de delving de overtoom in een sok 100 gespaarde guldens droom aan het voeteneind moedervaderzus verstoten voor gek versleten huissloof geboren 19 oktober 1919 moedervaderzus vermeende moedermoeder vadermoeder gedachte verbinding tussen alles tractatus vadervader die voor sigaren en een borrel brievenschrijver van de buurt vadermoedermoeder ongehuwd zonder middelen vadermoedervader in vlees en bloed verstoten uit de naam van de steen het fortuin van zijn vadermoedervadervader eerste verffabrikant van nederland te haarlem verspeeld aan paarden verdronk zijn 19e verjaardag vadervadermoeder kreeg 15 kinderen waarvan de jongste vadervader levensboom komt daar nu leven van muziek of woorden dan? 

© Rozalie Hirs
From: Geluksbrenger
Amsterdam: Querido, 2008
ISBN: 978-90-214-3503-9
Audio production: Haus für Poesie, 2018

family tree

mother femme fatale pulled from the mud father weeds grow everywhere brought the spirit from mothermother butterfly of tales worth a lifetime motherfather in blue jaguar sugar-coated easter eggs of magic motherbrother four years old ferried in pyjamas across the river IJ mothermothermother died young mothermotherfather baritone undone by women and drink mothermotherfathermother threw the digging of the overtoom in a sock 100 saved guilders dream at the foot of the bed motherfathersister cast away household drudge dismissed as mad born 19 october 1919 motherfathersister alleged mothermother fathermother imagined link between everything tractatus fatherfather for cigars and a drink neighbourhood letter writer fathermothermother unmarried without means fathermotherfather in flesh and blood repudiated in the name of the stone the fortune from his fathermotherfatherfather first paint manufacturer in the netherlands established in haarlem gambled away on horses drowned his 19th birthday fatherfathermother had 15 children of whom the youngest fatherfather living tree brings to life music or is it words?

Translation: Donald Gardner