wetmatigheden

in de vrijgegeven storm vind ik mijn stoel in de hemel
klimt het vliegtuig langs wolken het licht tegemoet ontdekt

slaperig vanmorgen als vliegende visser op weg onzichtbare
sprong bliksemend door een ademende vlucht vogels

de bloeiende amandelboom bloedmooiste streek aan een meer
een heuvel nevelig dal door hogere heuvels versterkt aangroeiend

tot stad waar overstromende rivieren zonnewendes glanzen
van levenden en geliefden aan niemand toebehoren aan elkaar

raken vallend het laatste nieuws opvangen vandaag
bijvoorbeeld in een omgeving van enige mensen en dingen

© Rozalie Hirs
From: Geluksbrenger
Amsterdam: Querido, 2008
ISBN: 978-90-214-3503-9
Audio production: Haus für Poesie, 2018

patterns

in the circulated storm I take up my seat in the skies
the plane climbs past clouds towards the light discovers

sleepy this morning like a flying fisherman en route invisible
leap lightning-striking through a breathing flock of birds

the flowering almond tree utterly gorgeous region on a lake
a hill misty valley buttressed by higher hills expanding into

a town where flooding rivers solstices shine
of the living and lovers belonging to nobody touching

each other falling receiving the latest news today
say in surroundings of a handful of people and things

Translation: Donald Gardner