* [vandaag probeer ik hartgrondig steeds opnieuw]

vandaag probeer ik hartgrondig steeds opnieuw
waar ik steeds zo hartgrondig stuitend goed
naar zoeken moet

een falen tegelijk onmetelijk licht
en handzaam klein genoeg
om mee te kunnen nemen –
altijd bij me te dragen

een falen bij de tijd
van nu en van mij – tegelijk
even alomvattend

onpersoonlijk

© Rozalie Hirs
From: Gestamelde werken
Amsterdam: Querido, 2012
ISBN: 978-90-214-4243-3
Audio production: Haus für Poesie, 2018

* [idag försöker jag intensivt om och om igen]

idag försöker jag intensivt om och om igen
där jag upprepat intensivt efter bästa förmåga
måste söka

ett misslyckande samtidigt oändligt lätt
och lätthanterligt tillräckligt litet
för att kunna tas med –
alltid att bära med mig

ett misslyckande i tiden
nu och i mig – samtidigt
lika allomfattande

opersonlig

Översättning: Boerje Bohlin