Overig nieuws

Een stedelijke omgeving, een fietstocht
iemand rijdt van een ponton de rivier in, sterft
je praat met hem over wat je gezien hebt
was het een ongeluk
je spreekt je uit over het gemak van het woord lot
je spreekt je uit over de omstandigheden thuis, de liefde voor een man
het afscheid dat is voorbereid ondanks materieel, lees: geld, kind en goed
je herinnert je de foto al in Havennieuws de dag erna
volgelopen, onherkenbaar opgeblazen
je vraagt je zoon wat hij erin ziet
is het vrouwelijk of mannelijk, vraagt hij, een vuilniszak
een kleine badkuip, een luchtbed, een etalagepop
hij ziet er veel in, maar wat is het wil hij weten
je koestert de intimiteit

je wijst op iets wat lijkt op stuur, pols, vingers, touw
je spreekt je uit over de dood die zomaar kan komen
je spreekt je uit over de slordigheid van je zoon
nu is zijn horloge weg,
donderdag verloor hij zijn lederen jasje
alsof je niet van je dingen houdt, zeg je
hij glimlacht, streelt jouw wang
een geloofskwestie krijgt de ruimte
je spreekt je uit over het verlangen naar onderwerping
je wilt een rit maken zonder bestuurder, volautomatisch
je zegt dat je niet weet wie hier eigenlijk de touwtjes in handen heeft
je spreekt je uit over het onophoudelijke roken
dat je maar wat aanklooit, dat je zou willen dat het anders afloopt
een geslaagde poging vereist een zekere expertise, zeg je

de bereidheid ver te gaan

© Anne Vegter
From: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Other News

An urban setting. A bike ride.

Someone drives off a pontoon into the river, drowns.

You talk to him about what you saw,

was it an accident?

You talk about the ease of the word fate.

You talk about the situation at home, the love for a man,

the send-off that’s been prepared in spite of property, i.e. money, kid and goods.

You can already remember tomorrow’s photograph in the Harbour News,

saturated, enlarged beyond recognition.

You ask your son what he makes of it.

Is it male or female, he asks, a bin bag,

a small bathtub, a lilo, a shop-window dummy,

he thinks it could be all kinds of things, but what is it, he wants to know.

You cherish the intimacy


You point at what looks like a steering wheel, fingers, wrist, rope.

You talk about how death can take you by surprise.

You talk about your son’s messiness,

now he’s gone and lost his watch,

on Thursday it was his leather jacket,

as if you don’t care about your things, you say.

He smiles, strokes your cheek,

offering scope for a religious perspective.

You speak about the desire for subjugation.

You want a ride without a driver, fully automatic.

You say you’re not sure who’s actually pulling the strings.

You raise the issue of his non-stop smoking,

that you’re just making it up as you go along, that you wish it’d end differently.

A successful attempt requires a certain level of expertise, you say


the willingness to go far

Translated from Dutch by Astrid Alben