Livstid

Efter lukketid er der altid
en skraben mod klodens hule kant
elektrisk under vinduet
måske fordi månen den gamle narcissist
ikke kan få blikket fra sig selv

så står jeg ud af skindøden
og med hudløs ro
tager jeg en runde i Blomsterkvarteret
hvor alt er tvivlsomt

Går jeg ind i drengen med avistårnet
frygter jeg pludselig for en fremtid som ikke er min

Jeg plager også stilheden
med den lille tørre rose jeg ikke købte

Strøg forbi kællingens ustandselige bønner
kærterne knitrede i armens små hår

Beværtningen under trappen tomten bag kirken
der fører ned i en stor dunkel undren
hvor endnu en tiger af papir ligger på spring
eller et af disse kadavere der pjasker rundt i din last

Og så glider jeg ud over spejlet
til jeg når øen hvor de går i ring
som de fanger de er

Jeg er en opkastet rod på inertiens grund
og selvom alle ved hver dag skal løftes på ny
flytter vi ikke en tændstik
knytter vi ikke et strå

© Thomas Boberg
From: En stående aftale
Kopenhavn: Lindhardt og Ringhof , 2002
Audio production: 2003, M.Mechner literaturWERKstatt berlin

Lifetime

After closing time there is always
a scraping at the orb's hollow rim
electric beneath the window
maybe because that old narcissist the moon
can't take his eyes off himself

then in suspended animation
and susceptible calm
I take a stroll in the Flower District
where all is dubious

When I walk over to the lad with the tower of newspapers
I suddenly fear a future that's not my own

I also harass the quietude
with the dry little rose I did not buy

Passed the old hag's constant pleas
The candles rustled over the little hairs on my arm

The pub beneath the staircase the lot behind the church
leading down into a big dark surprise
where a tiger of paper is still lying coiled
or one of those cadavers splashing around in your load

And so I slip out over the mirror
till I reach the isle where they walk in a circle
like the prisoners they are

I'm a root washed up on inertia's shoals

And even though everyone knows every day will be promised anew
We don't move a matchstick
We don't knit a straw

Translated by Verne Moberg