За русите жени

на А., брюнетка

Започвам с русите жени
в тях има лекота
в тях има празненство
подобно чели Пастернак
подобно Бърнс
подобно свещ
и пламък жълт
подобно житено поле
подобно ръж
и аз спасител там
и аз жътвар

на русите жени

описвам ги по памет
в тях има сантимент
в тях има цветни
филми има шлагер
червило в повече и бемка
в тях има Ах
дошло естествено
в тях има естество
в тях има мiр
сълзите им са леки
стеарин
сълзите им са Yellow Submarine
в сълзите им не вярват

на русите жени

© Georgi Gospodinov
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

O PLAVIM ŽENAMA

Počinjem plavim ženama
u njima ima lakoće
u njima ima prazničnog
nalik na Pasternaka
nalik na Barnsa
nalik na sveću
i žuti plamen
nalik na pšenično polje
nalik na raž
i mene kao spasitelja
i žeteoca
 
o plavim ženama
 
opisujem ih po sećanju
u njima ima sentimenta
u njima ima filmova
u boji ima šlagera
crvenila na mladežima
u njima ima Ah
koje je prirodno
u njima ima prirode
u njima ima mira
lake su na suze
stearin
suze su im Yellow Submarine
u njihove suze ne veruju
plavim ženama

Preveo sa bugarskog Velimir Kostov