ТЕХНИКА ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

1.
Рибата на текста (както и текстът на рибата) се обезкостява, след
като се отделят гръбнакът и костите на съгласните. Забележете, че
при малките деца първите риби (текстове) са меки и пуфкафи (не
пухкави), съставени изключително от крехката душа-плът на
гласните звукове. С израстването в тази плът се вкореняват
твълди, твърди и още по-твърррди костици. Твърдя, че
първичната мекота в езика все още може да се спаси в поезията.


2.
- ВКУСЕН ЛИ СЪМ, МИЛА?
Думите са дребни риби
с много костици-съгласни
позволи да ги почистя миг
преди да се стопя в устата ти
-  У  Е   И   Ъ,  И  А?


3.
Тази техника с успех може да се прилага при усвояване на готови
класически текстове. Обезкостяването озвучава плътта на текста
и му придава първичност.
Така
“Помниш ли, помниш ли тихия двор,
тихия дом с белоцветните вишни…”
става
“о и  и, о и  и   и и я   о,
и и я   о   е о е и е   и и…”
Отделените кости на съгласните
П мн ш  л  т х д м -
хвърлете на някое куче.
Аууууу
Чуйте!
Нито кост
в гласа на кучето.

© Georgi Gospodinov
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

A TECHNIQUE OF FILLETING TEXTS

1.
The fish of text (as well as the text of fish) should be consumed
after the spine and bones of the consonants have been removed.
Notice that with little children the first fishes (texts) are smooth
and fwuffy (not fluffi), composed mainly of the tender soul-flesh
of vowels. With the growing up, hard, harder, and har-r-r-der tiny
bones take root in this flesh.

2.
"AM I DELICIOUS, DARLING?"
Words are small fish
with lots of tiny bones-consonants
Let me take them out for you
before I melt up in your mouth
"A  I  E I I O U,  A I?"

3.
This technique can successfully be applied in absorbing ready-made classical texts. Filleting makes the text’s flesh sound, endowing it with primitive beauty.
Thus
She was a phantom of delight
when first she gleamed upon my sight

becomes
e  a  a  a o  o  e i
e  i  e  ea e  u o  y  i

The detached bones of consonants,
sh  s  phntm  f  dlght  n  frst  sh  glmd  pn  m  sght,
you can throw away to some dog.
Wow-wow-wow-wow
Listen!
Not a single bone
in the dog's voice.

Translated from Bulgarian by Vladimir Levchev