Vitória

Der lød endnu ikke noget sejrsråb
fra dette hoved
da bussen drejede ind i Vitória
På en måde
følte jeg mig snydt
da taxachaufføren lidt efter
kørte mig helt ud til den dyre ende
for at redde mig
Derude lå så havnen skibene
under mørket
vogtet af de melankolske kraner
og motoren snurrede os videre
langs bugten
og det dunkle sand
De små illuminerede strandpavilloner
lokkede resterne af en ferie
ud i vandet
hvor olien klæber
til fregatfuglens dragt
Vitória
Hvilken titel!
Næste morgen slap jeg ud
som en mønt der skifter hånd
Hvilken stjerne
lyser mon over denne økonomi
Hvilket asen i Vitória
sparker i solen med sin tå af diamant

© Thomas Boberg
From: En stående aftale
Kopenhavn: Lindhardt og Ringhof , 2002
Audio production: 2003, M.Mechner literaturWERKstatt berlin

Vitória

No cry of victory had sounded yet
from this head
when the bus turned in to Vitória
In a way
I felt cheated
when the taxi driver somewhat later
drove me all the way out to the costly end
so as to save me
Out there lay the harbor the ships
in the dark
guarded by melancholy cranes
and the engine humming
along the bay
and the dark sand
The little illuminated shore pavilions
seduced the remains of a holiday
out in the water
where
the oil clings
to the frigate bird's dress
Vitória
What a name!
The next morning I slipped out
like a coin changing hands
What stars
shine over this economy I wonder
What Vitórian ass
kicks out in the sun with his diamond toe

Translated by Verne Moberg