שפה

מעבר
לנהר,
מעבר
לדברים
הנראים
שפתנו בוקעת
מביצת הילדות,
הגוף צובר
מילים
ופחד


מתוך: בקרוב אהבה, עם עובד 2005

© Israel Bar Kohav & Am Oved Publishing House
Tel Aviv: Am Oved Publishing House, 2005
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Sprache

Jenseits
des Flusses,
jenseits
der Dinge
die sichtbar sind
bricht unsere Sprache
aus dem Sumpf der Kindheit,
der Körper hortet
Wörter
und Angst

Aus dem Hebräischen von Markus Lemke