(Oppklaring)

etter så mange år
opnat denne kvelden seg:
ei sjakt nedover
og tilbake, lyset fløymer
inn der vi ikkje trudde
det fanst

tre rører seg sakte, kvelden
krusa av ein vind av tid
som fører bort restane av forvitra
hat, forvirring
slagg, brokkar av ord med opprivne
kantar, bind for augo, lyden av
dører som slår og slår

tilbake blir konturane
av presise kjærteikn og vidopne
morgonar, gjennomlyste nedanfrå
og med ryggen mot mørkret, ein hard samla
vilje til å forstå
det som må bli forstått
vinden dreg forbi, det klarnar opp

eg rører deg
med ei begrensa hånd

© Paal-Helge Haugen und Det Norske Samlaget
From: Det Overvintra lyset : Dikt = Das überwinterte Licht : Gedichte
Oslo : Münster: Der Norske Samlaget : Kleinheinrich, 1988
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

(Açılma)

bu kadar yıl sonra
açılır bu gece:
bir boşluk aşağı
ve yukarı, girer içeri
bir ışık, düşünmediğimiz
orada olduğunu

hareketlenir ağaçlar yavaşça, gece
zamanın dalgalı rüzgârı, savuran
çürümüş kalıntılarını
nefretin, karmakarışık
cürufun, sözcük parçaları keskin
yanları, bağlar göz için, yankısı
vuran ve vuran kapıların

geride kalan dış hatları
özenli dokunuşların ve apaçık
sabahların, ışığı aşağıdan gelen
ve sırtı karanlığa dayalı, sert sağlam
bir azim anlamalı
neyin anlaşılacağını
rüzgâr vurur, açılır

dokunurum sana
ölçülü bir elle

Çeviri: Orhan Tekelioğlu