welsh

[für den nächsten vom letzten herbst]

© Arne Rautenberg
From: einblick in die erschaffung des rades;
herausgegeben von Andy Lim & Dieter M. Gräf
Köln : Darling Publications, 2004
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[ar gyfer yr hydref]


ar gyfer yr hydref
a ddaw dwy gneuen
gastan o’r hydref a aeth
eleni am y tro cyntaf mae’r
llaw ym mhoced y gôt cyfarch
wna crwyn yr helfa er hyn
dal i sefyll mae coed ar
y lan arall fel
ffrwydriad gwyrdd
yn rhew

yn rhew
fel ffrwydriad
gwyrdd ar y lan arall
mae coed yn dal i sefyll er hyn
crwyn yr helfa’n cyfarch ym mhoced
y gôt mae’r llaw am y tro cyntaf
eleni o’r hydref a aeth
dwy gneuen gastan
ar gyfer yr hydref
a ddaw

Meirion MacIntyre Huws