Tiina Aleman

englisch

***[Läbi mu unede jooksevad kõrbekoerad]

Läbi mu unede jooksevad kõrbekoerad,
kerged, kiired ja kuulmatud,
justnagu Jumala tuul;
kaunid ja kuninglikud, ööst öösse
nad sööstavad pöörastena.

Haistan, mõistagi haistan:
mu süda on nende saak.

Kuidas ma saaksingi tunda täiust,
kui ma ei jookseks tühjaks;
kui ma ööst öösse ei jookseks, ei kihutaks
viirastuslike, võõrastuslike
kõrbekoertega võidu.

© Doris Kareva
Aus: Aja kuju. Shape of Time
Todmorden: Arc Publications, 2010
Audioproduktion: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[Desert dogs run through my dreams]

Desert dogs run through my dreams,
light, fast, and silent,
just like the wind of God;
beautiful and regal, night after night
wildly they bound.

I smell it, naturally I smell it:
my heart is their prey.

How could I ever feel fulfilled,
if I didn`t run until I was spent;
if I didn`t run night after night, didn`t race
with the phantom, alien
desert dogs.

Translated by Tiina Aleman