Menna Elfyn

walisisch

Elin ap Hywel

englisch

Murmuron

Sut mae byw yn drugarog 
yn y byd hwn?
Dyna’r cwest, a’r cwestiwn.
 

Sut mae cerdded yn ddistaw 
heb waedd yn y gwyll?
Na’r un cysgod erchyll.
 

A throedio’r byd hwn fel pe bai 
baban yn cysgu yn y ‘stafell drws nesa’,
fel y rhown y byd rhag iddo ddeffro.
 

Murmur bendithion
o gylch y muriau
A gwres serch yn ei seiliau.

© Menna Elfyn
Aus: Murmur
Tarset: Bloodaxe, 2012
Audioproduktion: Wales Literature Exchange

Murmurs

How to live and breathe with mercy?
A quandary, a question. 

How to walk lightly
without a cry in the dark, 
or even a shadow, 

and with each step
be aware of the child sleeping next door: 
how we’d give the world, not to wake her. 

Murmuring blessings
around the walls,
love in its foundation.

Translated by Elin ap Hywel