Menna Elfyn

walisisch

Elin ap Hywel

englisch

Gras Ar Ras

Gofalodd bod eu dillad hwy yn gras,
Eu halio uwch y reilen ger y tân,
Gofalwyd nad oedd bai ar unrhyw was.
 
Ar ambell fore, cael a chael ar ras
I’r ysgol, bwyd ar hast, a’r plant mor fân
Gofalodd bod eu dillad hwy yn gras.
 
Colli cwsg am sbel a’r plant yn y pâs,
Gwellhad drachefn, gwrid ar wynebau glân,
Gofalwyd nad oedd bai ar unrhyw was.
 
Ffraeo ‘da ffrindiau, ond dim byd yn gas,
Cychwyn pob bore gyda nodau cân,
Gofalodd bod eu dillad hwy yn gras.
 
Wedi’r ing mor bitw oedd geiriau gras,
holltwyd cwm, pob teulu yn ddiwahân;
gofalodd bod eu dillad hwy yn gras
gofalwyd nad oedd bai ar unrhyw was.

Aus: Bondo
Tarset: Bloodaxe, 2017
Audioproduktion: Wales Literature Exchange

Air & Grace

She made quite sure their clothes had all been aired,
hauled them above the railing, near the fire,
making quite sure that no one was to blame.
 
On some days, getting ready was a race:
a piece of toast in hand for school, the kids so young.
She made quite sure their clothes were freshly aired.
 
Nights without sleep, they all had the whooping cough.
Then they’d recover, their faces, rosy, fresh.
She made quite sure that no-one was to blame.
 
A falling out with friends, nothing too bad.
Each morning opened with a note of song.
She made quite sure their clothes were freshly aired.
 
After the grief, how hollow the words of grace,
The valley split, each family just the same;
she made quite sure that their clothes were aired.
It was ensured—no servant was to blame.

Translated by Elin ap Hywel