Menna Elfyn

walisisch

Gillian Clarke

englisch

Catrin Glyndwr: Cyrraedd

Ym min yr hwyrnos
               y deuthum yma
o’r gefnen o dir 
               i lwydni cell,
pilen llygad 
               yn ffenest gron.
Murmuron 
               tu ôl i’r muriau
Hwyl a helynt 
               yn ymwau.

Blinedig ydwyf, 
               eto ni ddaw cwsg,
a chrasboer y ceidwad
               ar fy anadl o hyd.
 
‘Oherwydd eich llinach
y dygwyd chi yma.
Eiddo o ran, 
a’ch tad yn rhydd.’ 
 
Llygadfrith a llawgaled
               fy holi’n ulw.
Ond meddyg da yw’r anwybod
rhag heigio celwyddau.
 
Yn ddu-las, yngan yn isel, 
               ‘teg yw’r nos i ŵr llwfr.’

Aus: Murmur
Tarset: Bloodaxe, 2012
Audioproduktion: Wales Literature Exchange

Arrival

We came at owl-light
from the back of beyond 
to the world’s end,
my round window
a clouded eye.
Through the walls
one murmur,
merriment and mayhem.
 
Though I’m dead tired
sleep won’t come,
my jailor’s sour spittle
still on the air.
 
‘You’re here
for your breed.   
We take you hostage,
your father free.’
 
Squint-eyed, calloused hands,
he grills me to ash.
Ignorance my defence
against a swarm of lies.
Puce-faced he utters
under his breath,
‘Cowards are fair weather friends.’

Translated by Gillian Clarke