Catrin Glyndwr: Cyrraedd

Ym min yr hwyrnos
               y deuthum yma
o’r gefnen o dir 
               i lwydni cell,
pilen llygad 
               yn ffenest gron.
Murmuron 
               tu ôl i’r muriau
Hwyl a helynt 
               yn ymwau.

Blinedig ydwyf, 
               eto ni ddaw cwsg,
a chrasboer y ceidwad
               ar fy anadl o hyd.
 
‘Oherwydd eich llinach
y dygwyd chi yma.
Eiddo o ran, 
a’ch tad yn rhydd.’ 
 
Llygadfrith a llawgaled
               fy holi’n ulw.
Ond meddyg da yw’r anwybod
rhag heigio celwyddau.
 
Yn ddu-las, yngan yn isel, 
               ‘teg yw’r nos i ŵr llwfr.’

Aus: Murmur
Tarset: Bloodaxe, 2012
Audioproduktion: Wales Literature Exchange

L’arribada

Al tombant de la nit
              arribàrem acqui, 
vinguts des d’on fineix la terra, 
             fins en aquesta llòbrega cel-la
amb finestra rodon
             com un ell entelat.
Darrere els murs,
             murmuris:
alegria i avalot
             en anoxiant desavinença.
 
A desgrat d’estar cruixida
l’esput agre del carceller
que empudega l’ambient
m’impedeix d’adormir-me.
 
-Ets aqui
en raó del teu llinatge.
Et prenem en hostatge,
ton pare campa ben lliure.
 
Mirada guerxa, mans calloses,
m’interroga fins a moldre’m.
Jo, amb la ignorància com a única defensa
contra un devessall de mentides perverses.
 
Tot encès, per sota el nas remuga:
-la nit mai és prou fosca per als covards.

Translation: Sílvia Aymerich-Lemos