Ton Naaijkens

niederländisch

Le Luxe

aus Stenorüssel und -gebein
ne Lunatika geleimt

; nur in Vokabeln lieferte Le Luxe von Bräuns die Milch für ein
veganes Jahrzehnt, in dem Tastaturen – Insekten durch Weltstädte trampten

schaufelte Pyramidales, samt narbigen As, Gaumen und tückischen Sonnen
ein Lethegrab

die Räderaugen Lunatikas erwogen Bären der Realität, wie
aber sollten sie aufrecht stehen, im Gischttal der Giftidee
auf dem Hygienemull aussortierter Föten?

Nach Hieroglyphenkriegen der Kuss eines geschmuggelten Grizzlys

© kookbooks
Aus: Venice singt
Berlin: kookbooks, 2015
Audioproduktion: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Le Luxe

op stenoslurf en -beenderen
’n Lunatica geplakt

; alleen naar de letter leverde Le Luxe von Bräuns de melk voor een
vegaan decennium, waarin toetsenborden – insecten door wereldsteden liftten

groef wat pyramidaals, inclusief A’s vol littekens, verhemelte en gemene zonnen
een Lethegraf

de raderogen van Lunatica overwogen beren van realiteit, maar
hoe moesten ze rechtop staan, in het schuimdal van het gifidee
op de hygiënemolm van gesorteerde foetussen?

Na hiërogliefenoorlogen de zoen van een gesmokkelde grizzly

Vertaling: Ton Naaijkens