Alles prüfe der Mensch

Člověk zkusit má vše – vážně to říkali?
Lépe obejít žár, strašlivou černou pec,
byť mé stavení v horách
vlídně přetváří na domov.

Raděj snít si svůj sen, vyrvaný dějinám,
šlapat odlehlý kraj brambor a pohanky,
nežli nechat se spálit
něčím drtivým zázrakem.

Vím, jak končívá děj, vidím, jak bloumají,
okraj propasti též, a zkázu rodu zřím
jak nesplněný úkol.
Místo nás to vše odnes čas.

Bože, přikutý dál heverem našich běd
k jednomu z posledních stadií lehkosti,
uzdrav bolehlav, jejž jsme
si tu, zvědaví, zřídili.

Nebo přezkoumej krb, komín a podlahu,
jestli drží jak dřív pod nápory
cizích podnětů, syntéz,
vlhka, myšiny, brouků, rzi.

© Jonáš Hájek
Aus: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audioproduktion: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Alles prüfe der Mensch

Alles prüfe der Mensch – meinten sie das je ernst?
Besser meid ich die Glut, den schrecklichen schwarzen Herd,
wandelt das Haus im Gebirge er 
freundlich mir auch zum Heim.

Besser Eigenes träumen, der Geschichte entrissen,
den Boden treten von Kartoffel und Hirse,
als sich verbrennen lassen 
in irgendwes zernichtendem Wunder.

Ich weiß, wie es endet, ich sehe sie schlendern,
sehe den Rand des Abgrunds, den Tod des Geschlechts
wie eine nicht erledigte Pflicht.
Nicht wir, die Zeit trägt alles davon.  

Du Gott, geschmiedet wie je vom Hebzeug unsrer Nöte
an eines der letzten Stadien Leichtigkeit,
heil den Kopfschmerz, den wir hier
neugierig uns verschafften.

Oder prüfe den Herd, den Kamin, den Boden,
ob sie wie früher standhalten dem Druck
fremder Anstöße und Synthesen,
von Feuchte, Mäusedreck, Käfern und Rost.

Übersetzung: Kristina Kallert