[Kde jsem byl…]

Kde jsem byl, když propukl kaštan?
V nějakém muzeu. Jenom těžká taška
byla mou kotvou: pouliční křižník.

Tady narozen, tři metry níž umřel.
Mistrovy šachy, brýle, ba co hůře,
nepříjemná baba u zdi. Tvá bližní.

Anebo na výletě: jednodenní nomád.
Déšť přihnal se jak útlá servírka.
Štít velehor se zvedal jako dogma.

© Jonáš Hájek
Aus: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audioproduktion: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

[Wo war ich…]

Wo war ich, als die Kastanie ausbrach?
In irgendeinem Museum. Einzig die schwere Tasche
mein Anker: Straßenkreuzer.

Hier geboren, drei Meter tiefer gestorben.
Des Meisters Schach, die Brille, ja schlimmer noch,
die unangenehme Vettel im Eck. Deine Nächste.

Oder während des Ausflugs: Eintagsnomade.
Regen eilte heran wie eine zierliche Kellnerin.
Des Hochgebirgs Spitze ragte wie ein Dogma.

Übersetzung: Kristina Kallert