Stručný životopis

Moje dětství: stojím u okna, brečím, chtěl bych jít ven za ostatními, ale musím cvičit na violoncello. Po mé pravici se hroutí bunkr z dek.
Moje studium: zpíváme chorál z lavic ve volitelném předmětu, vnímám, že hromadným přednesem něco táhneme, někam postupujeme. Jsem součástí silného obrazu.
Jedním z nejlepších vynálezů je změna tématu.
Tak třeba pokojové rostliny. Koupil jsem květinu s legračními listy, říkám jí Libuše, stojí u okna, nepřekvapuje mě, když později zjistím, že se jmenuje ficus lyrata, neboť dužnaté listy svým tvarem připomínají hudební nástroj. Měl bych jít cvičit, mami.

© Jonáš Hájek
Aus: unpublished manuscript
Audioproduktion: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Kurzer Lebenslauf

Meine Kindheit: ich stehe am Fenster, weine, würde gern hinaus zu den anderen, muss aber Violoncello üben. Rechts von mir stürzt ein Bunker aus Decken ein.
Mein Studium: Wir singen einen Choral in den Bänken des Wahlfachs, ich merke, dass wir mit diesem Kollektivauftritt etwas bewegen, vorstoßen. Ich bin Teil eines starken Bildes.
Themenwechsel ist eine der besten Erfindungen.
Zimmerblumen zum Beispiel. Ich habe eine Pflanze mit lustigen Blättern gekauft, sage Libuše zu ihr, sie steht am Fenster, und ich bin nicht überrascht, als ich feststelle, dass sie ficus lyrata heißt, denn die fleischigen Blätter erinnern in ihrer Form an ein Musikinstrument. Mami, ich sollte üben.

Übersetzung: Kristina Kallert