НАСЕКАДЕ СИ

Те раскинувам
раскинувам

ливчиња белешки загубени со дамки од кафе сметки ливчиња од шеќерчиња билети за метро авионски бординг карти обоени со боја на вино и на џинс тефтерчиња од хотелски соби белешки од автобуски станици подметнувачи за чаши обележани со кармин нацрт пораки тантели платна енергии салфетки од ресторани зборови по хотелски соби

каде што не оди никој
таму одам јас
ги одврзувам
летаат
и слободна ти се предавам тебе
ти се враќам
немајќи речиси ништо да ти кажам.

© Nataša Sardžoska
Aus: Living water
Audioproduktion: Haus für Poesie / 2018

SEI OVUNQUE

Ti strappo
Strappo

pezzi di carta note sperdute macchiate di café scontrini sacchettini di zucchero biglietti della metro boarding cards voli string inzuppati di sperma vino di colore di blue jeans block-notes di hotel appunti di fermate messaggi lettere spezzate energie incastrate nel pizzo tessuti impregnati parole non dette ma scritte con rossetti su tovaglioli dei ristoranti bigliettini delle stanze

dove nessuno ci va
ci vado io
li sciolgo
e volano
e libera mi consegno a te
torno da te
io
senza quasi niente da dirti.

translated by the author
revised by Federica Venier