ПРЕЛОМ

ако во овој миг не дојдеш
ако не се ослободиш за час
ќе се претворам во дожд
домот ќе ти го потопам
оган течен ќе станам
бербата ќе ти ја сотрам
со солзи ќе го растворам моето срце
и во него ќе те удавам

© Nataša Sardžoska
Aus: Living water
Audioproduktion: Haus für Poesie / 2018

LACERAZIONE

se non vieni in questo momento
se non ti liberi subito
mi trasformerò in pioggia
affogherò la tua casa
diventerò fuoco liquido
distruggerò il tuo raccolto
poi, con le lacrime dissolverò il mio cuore
e ti ci annegherò dentro

Traslazione: Nataša Sardžoska