Anne Vegter

niederländisch

Astrid Alben

englisch

Eiland berg gletsjer

Ook als je wakker wordt boven een sterfgebied en je gespt kinderen vast als gordels: laat mij
eens door een raam kijken of het daar erg is, zie je er niets van want het is een diepteoorlog.

Ook als een doelwit vanaf de grond toch naar je zwaait en je verlangt naar bleke sterren
op zo’n voorhoofdje, taxie je over het oefenveldje van je grimassen en je speelt elk karakter.

Ook als je naakt naar de kinderen loopt en guilty zegt guilty dat woord kennen jullie toch dat je
niets gedaan hebt maar bekent en je geeft je huid, reep na reep, want het is een diepteoorlog.

© Anne Vegter
Aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audioproduktion: Nederlands Letterenfonds, 2022

Island mountain glacier

Even when you wake up over a death zone and you strap in children tight as belts: let me

have a look out the window to see how bad, you can’t see a thing because it’s a bird’s-eye-war.


Even when a target waves at you from the ground, and you long for pale stars

on that tiny brow, you taxi across the training ground of your grimaces and play every role.


Even when you walk up to the children naked and say Schuld you know what Schuld means when you

did nothing but confess and you relinquish your skin, strip after strip, because it’s a bird’s-eye-war.

Translated from Dutch by Astrid Alben