Anne Vegter

niederländisch

Astrid Alben

englisch

Late dienst

Je kunt een plan tekenen, een nieuw huis
inrichten maar in halflicht schiet je voet weg
onder de vloer en je noemt gang deur, deur gang.

Je kunt zoeken naar een lichtknop staken:
weerstaat je huid de nacht slaap je wakker
op de veren rug van een nieuwsgierig dier.

Je kunt zeggen dit is de try-out maar
je meet minuten licht als werkelijk te traag toe
rek je lippen, liefste, tot een waanzinnige fermate:

bereik het galactisch perron waarachter
een nachtnet spant, na de laatste trein
knallende echo’s van sterren.

(of zeg je liever allerlaatste ster)
(of verminderingen)
(of explosies)

Je zegt fabelachtig liefste hoe jij je oren
als sleutels in de gaten hoort vallen
van je geschrokken huis.

© Anne Vegter
Aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audioproduktion: Nederlands Letterenfonds, 2022

Late Shift

You can sketch out a plan, furnish a new house

but in the half-light your foot slips under the floorboards

and you call the corridor a door, door corridor.


You can abandon your search for a light switch:

if your skin withstands the night, sleep yourself awake

on the feathered back of a curious animal.


You can claim that this is the try-out but

you measure minutes of light as much too slow, come

stretch your lips, sweetheart, into a spectacular fermata:


arrive at the galactic platform behind which

spans a night-net. As the last train pulls out

the echoes of stars detonate.


(or would you rather say very last star)

(or reductions)

(or explosions)


You say fabulous sweetheart, how you can hear

your ears slot like keys into the locks

of your startled house.

Translated from Dutch by Astrid Alben