Anne Vegter

niederländisch

Astrid Alben

englisch

Meten & wegen

Of het tijd kost Anne Vegter te zijn.
De schotels in de lucht houden, probeer ik.

Ik doe natuurlijk maar wat.
Gisteren zei iemand het past of fluit ernaar.

Iemand zei genen van belangstelling
woekeren/denkers willen verspillen!

Het kost niet per se tijd maar het hoofd
(denken aan de liggende jaren, een tegenstelling

noemen van verlangen) puilt uit.
Lezers zoeken iemand om in uit te rusten.

© Anne Vegter
Aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audioproduktion: Nederlands Letterenfonds, 2022

Hit & Miss

If it takes time, being Anne Vegter?

Keeping the plates in the air, I try.


Of course, it’s hit and miss with me.

Yesterday someone said either it fits or kiss it goodbye.


Someone said genes of interest

grow rampant / theorists want to waste!


It doesn’t necessarily cost time but the brain

(thinking of the prostrate years, calling it an antithesis


of desire) is crammed to bursting.

Readers look for someone to take a breather in.

Translated from Dutch by Astrid Alben