Carles Duarte

katalanisch

Robert Archer

englisch

Aquell qui encara no ha nascut

"Més feliç que els uns i els altres és el qui encara no ha nascut"
Eclesiastès, 4.2


Aquell qui encara no ha nascut
no ha viscut ni el dolor ni la paraula,
ni el creixement ni el cansament dels dies,
ni l’ha colpit l’avidesa dels cossos
o el llambrec de la llum damunt les mans,
i no coneix l’agilitat del puma
ni els colors vistents del guacamai;
no ha sofert tampoc cap fred inhòspit
ni la humitat feixuga
que alenteix les hores,
no s’ha emprovat el vell vestit del mar,
ni ha tocat els arbres ni les roques,
ni ha caminat la mort.

Potser és feliç
el qui encara no ha nascut,
però no duu ni a la pell ni a la memòria
el tast dels anys,
i la textura del vent
no n’habita la sang,
ni ha fruitat als seus llavis
el crit de la tendresa.

Potser és feliç
sense l’olor del te
i el gust de la taronja.

Jo no podria ser-ho.

Aus: Tríptic hebreu
La Magrana/RBA, 2002
Audioproduktion: Institut Ramon Llull

The still unborn

"More fortunate than either, I reckoned those yet unborn"
Ecclesiastes, 4.2

The yet unborn
has known neither pain nor word,
nor the growing of the day nor its falling off,
nor has felt the avid body's yearning
or the glance of light on the hands;
he does not know the nimbleness of pumas,
the loud colours of macaws;
he has not felt the unwelcoming cold
or the heavy dampness
that slows the passing of hours,
he has never donned the sea's ancient robes
nor has he touched the forest or the rocks
nor ever trod the path of death.
He might be happy
to be unborn,
but does not bear in skin or memory
the taste of passing years;
the weave of the wind
does not course through his blood,
and the cry of tenderness
lies mute between his barren lips.
Perhaps he’s quite content
without the smell of tea
or the taste of oranges.
I could never be.

Translated by Robert Archer