Birutė Mar

litauisch

J. C. Todd

englisch

Autobiografinis

išmokti visokių triukų –
vilkėti fraką, peruką
mikliai keisti grimą ir kaukes
šaudyti (iš tuščio šautuvo)
laikyti špagą, špygą (kišenėj)
nepamiršti iškalbos meno
ir pačių paprasčiausių dalykų –
kvėpavimo, dikcijos, elegancijos
formos, santykio

   (kad paskui vieną dieną suprastum
   KAM visa tai, ir ne tik…)

įveikti visas baimes
traumas, ligas – didybės
maniją, depresiją, nerimą
slogą, laikiną meilę
dar būtinai – saikingai gerti ir valgyti
lavinti ne tik kūną –
atmintį, klausą, skonį
vieną po kito skaityti
Nietzschę, Freudą, Platoną, klasikus
(„dviračiai – seniai išrasti“ –
bet ne visi dar keliai…)

išmokti alsuoti giliai
kad užmigtum
nepamiršti jogos, tylos, meditacijų
garsų terapijos, šokių
išmokti visokių –
menuetų, valsų, duetų,
piruetų, tango, baleto
striptizo ir net

išmokti stovėti tamsoje
būti paskutiniu
išmokti laukti

           (kol pagaliau nusišypsos laimė – vieną dieną
           visų akivaizdoje pakilti spindulio balto švieson
           ir, viską užmiršus, pereiti lyną ploniausią,
           užmerktomis akimis, lengvai tarsi koptum
           žvaigždynais, likimo styga, staiga
           supratus KAM visa tai,
           ir ne tik…)

ir kas benutiks –
virtuoziškai išsisukti
koketiškai šypsotis
elegantiškai lenktis
mįslingai tylėti
fotogeniškai atrodyti, tačiau
filosofiškai žvelgti į viską

           (staiga supratus KAM visa tai, staiga
           suklusus, kaip verčiasi, virpa,
           kūlvirsčiais skrieja maža
           akrobatė – širdis…)

© Birutė Marcinkevičiūtė
Aus: Solo
Vilnius: Strofa, 2001
ISBN: 9986-751-47-0
Audioproduktion: Books from Lithuania, 2007

Autobiographical

to learn a variety of tricks
to wear a dress coat, a wig
deftly change makeup and masks
shoot (from an empty rifle)
handle a sword, a snub (picked from a pocket)
not to forget elocution
and its most simple aspects –
breathing, diction, elegance
form, relation

(that one day you come to realize
WHAT is all that? and not only that…)

to overcome all fears
traumas, illnesses – mania
for fame, depression, anxiety
nightmares, passing love
and without fail – eat and drink in moderation
to train not only body –
but also memory, ear, good taste
one after the other, to read
Nietzsche, Freud, Plato, the classics
(“bicycles – invented long ago”
but not yet all the road)

to learn deep breathing
so as to fall asleep
not to forget yoga, silence, meditation
healing with sound, dance
to learn a variety –
minuets, waltzes, pas-de-deux
pirouettes, tango, ballet
striptease and more than that

to learn to stand in darkness
to be the last
to learn to wait

          (until at last happiness will smile on you – one day
          with all eyes on you to rise into a beam of light
          and forgetting everything else, to pass across the thinnest rope,
          eyes shut tight, becoming lighter, as if scaling
          constellations, a string of fate, all of a sudden
          having realized WHAT all that is
          and not only…)

and so whatever happened
like a virtuoso, step out of it
coquettishly smile
elegantly bow
mysteriously keep silent
appear photogenic, but
look at everything philosophically

          (all of a sudden having realized WHAT all that is, all of a sudden
          my ears prick up, how better to listen, a quiver
          tumbling, it takes flight, my tiny
          acrobat – heart…)

Translated by J.C. Todd