ამარკორდი ფიქრის გორაზე

უცვლელად, ხელი არ ახლეს
სცენარის წვრილმანს უდიდესს, -
ანიშნებს გრაფის სასახლეს,
კესონურ ჭერზე უთითებს.

ჭერის ლაქები ნაქები
ბოთლის შადრევნის ქაფია,
მახსოვს გრაფების ნაგები
სასახლის ბიოგრაფია.

...თბილისის ფერისცვალება
რა პინას ავაწონინო,
მისკენ ყელგაწვდილ ქალების
განცდით ნათქვამი: - ტონინო...

მიტოვებული ნაპირის
პროვინციული ამბავი,
და გემის კვალის რაპირის
ჭრილობა დაუსტამბავი...

მომიწევს, მუზის მსახური
როცა გასცურავს ტონინო,
ნაპირის სევდა კახურის
ტანინით გავატანინო.

© Dato Magradze
Aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audioproduktion: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

„Amarcord” auf Pikris-Gora1

Man ließ es unverändert und unangetastet,
des Drehbuchs wichtigstes Detail, -
es deutet auf den Palazzo des Grafen,
auf die alte Kassettendecke zeigt.

Die gelobten Flecken dieser Decke
sind Schaum des Flaschenwasserfalls,
ich entsinne mich der Biographie des Palazzos,
der von den Grafen erbaut worden war.

... Die Verklärung von Tbilissi ließe ich
abwägen auf keiner Waageschale,
die Frauen, den Hals gereckt nach ihm,
rufen: - Tonino - leidend hin.

Des verlassenen Ufers
provinzielle Geschichte,
des Rapiers der Schiffsspur
ungedruckte Wunde...

Nachdem der Musendiener Tonino
daheimwimmt, seh ich mich gezwungen
die Sehnsucht des Ufers runterzuschlucken
mit Hilfe des kachetischen2 Weines Tannin.


1 Pikris-Gora (wörtlich - Berg der Gedanken) - bekanntes
Stadtviertel in Tbilissi
2 Kachetien - Provinz in Ostgeorgien

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7