დათო მაღრაძე გრიფით საიდუმლო

გმირი ვიყავი რადგანაც ლექსის,
არა მოწმე და არა ავტორი,
ავამღვრიე და ფსკერამდე შევსვი
დინება ჩუმი, მშვიდი და მდორე.

ოთახის კაცებს ოთახის მტვერი
უსაფრთხოების ჰგვრიდათ სიამეს,
ერთფეროვნებას დავარქვი მტერი
და ბარიერთან დავაზიანე.

რაც რამე ხდება ამ ახალ წიგნში, -
ყველა ამბავი, იცოდე, მე ვარ,
მქონდა ცხოვრების აცდენის შიში,
რომელიც ყველა კრებულში შევა.

© Dato Magradze
Aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audioproduktion: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

Als „Streng Geheim” gekennzeichnet

Ein Held war ich, da ich weder der Zeuge,
noch der Verfasser des Gedichtes war,
ich hab' nur rumgewühlt in einer Strömung und
trank sie, die stille und ruhige, aus bis zum Rand.

Der Stubenstaub brachte den Männern der Stuben
das angenehme Gefühl der Verborgenheit,
die Eintönigkeit hab' ich zum Feinde getauft
und verwundete an der Barriere den Feind.

Alles, was in diesem neuen Buch geschieht, -
so weiß doch, alle Geschichten sind ich,
einst hatt' ich Angst vorm Verfehlen des Lebens,
jetzt wird sie in allen Gedichtbänden stehen.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7