მოჩვენებები

სხეული გაქრა. სხვა დროა უკვე.
სილუეტს აღარ სჯერა ვნებების.
აღარც სიბრტყეა და აღარც კუთხე.
მოჩვენებები. მოჩვენებები.

აღარც შიმშილი. აღარც წყურვილი.
აღარც ავდარი და აღარც დარი.
არც სიყვარული. არც სიძულვილი.
აღარც მზე. აღარც გიჟური ქარი.

აღარც სიცოცხლე. აღარც სიკვდილი.
არც დრო. არც საქმე. აღარც სიჩქარე.
აღარც წუწუნი. აღარც სიცილი.
მხოლოდ სიწყნარე. მხოლოდ სიწყნარე.
სხეული გაქრა. სხვა დროა უკვე.
სილუეტს აღარ სჯერა ვნებების.
აღარც ნათელი. არც ბნელი თურმე.
მოჩვენებები. მოჩვენებები.

© Gaga Nakhutsrishvili
Audioproduktion: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

Erscheinungen

Der Leib verschwand, es regiert ein andres Zeitmaß.
Er glaubt nicht mehr der Silhouette der Leidenschaft.
Es gibt keine Ecke mehr und kein Gleichmaß.
Es sind Erscheinungen, Erscheinungen.

Es gibt keinen Durst mehr, keinen Hunger.
Es gibt kein Unwetter mehr und kein Wetter.
Weder Hass gibt es, auch keine Liebe.
Keinen verrückten Wind, keine Sonne.

Es gibt keinen Tod mehr und kein Leben.
Weder Zeit, noch Tat. Auch keine Eile.
Kein Jammern erklingt mehr, auch kein Lachen.
Nur noch Stille. Nur noch Stille, Stille.
Der Leib verschwand, es regiert ein andres Zeitmaß.
Er glaubt nicht mehr der Silhouette der Leidenschaft.
Nicht dem hellen, nicht dem dunklen Lichtmaß.
Es sind Erscheinungen, Erscheinungen.

Übersetzung aus dem Georgischen von Steffi Chotiwari-Jünger