Radoslav Dabo

kroatisch

BRATI: LJUBITI

Ko te prebiram, plavam. Kot medo s šapami me
potiskaš v blaženost. Ležiš na meni, ki si me
razdejal. Na smrt sem te vzljubil, prvi med
rojenimi. V enem samem hipu sem postal tvoj kres.

Varen sem, kot nisem bil nikoli. Si dokončni
občutek zadoščenja: vedeti od kod je hrepenenje.
V tebi sem kot v mehkem grobu. Režeš in prežarjaš
vse plasti. Čas se vname in izgine, himne slišim,

ko te gledam. Strog si in zahteven, stvaren. In ne
morem govoriti. Vem, da hrepenim po tebi, trdo sivo
jeklo. Za en tvoj dotik dam vse. Glej, pozno sonce

buta ob stene dvorišča v Urbinu. Umrl sem zate.
Čutim te in te rabim. Mučiš. Ruješ me in izžigaš,
vedno. In v prostore, ki si jih uničil, teče raj.

© Tomaž Šalamun
Aus: Mera časa
Ljubljana : Cankarjeva založba,
Audioproduktion: Študentska založba

ČITATI: LJUBITI

Kad te čitam, plivam. Kao medo me šapama
potiskuješ u blaženstvo. Ležiš na meni, ti koji si me
razdao. Uzljubih te do smrti, prvi među
rođenima. U jedincatu trenu postah tvoj krijes.

Siguran sam kao nikada. Ti si posljednji
osjećaj zadovoljenja: znati otkuda žudnja.
U tebi sam kao u meku grobu. Siječeš i ražariš
sve slojeve. Vrijeme se užge i iščezne, čujem himne

kada te gledam. Strog si i zahtjevan, stvaran. I ne
mogu govoriti. Znam da čeznem za tobom, tvrdi suri
čeliče. Za jedan tvoj dodir dajem sve. Gledaj, kasno sunce

tuče o stijenje dvorišta u Urbinu. Za tebe sam umro.
Osjećam te i ti si mi potreban. Nijemiš. Trgaš me i ižigaš,
uvijek. I u prostore, koje si uništio, utječe raj.

©Tomaž Šalamun
Prijevod Radoslav Dabo

Iz: Riva

Zagreb: Meander 1997