Daria Betocchi

italienisch

BRATI: LJUBITI

Ko te prebiram, plavam. Kot medo s šapami me
potiskaš v blaženost. Ležiš na meni, ki si me
razdejal. Na smrt sem te vzljubil, prvi med
rojenimi. V enem samem hipu sem postal tvoj kres.

Varen sem, kot nisem bil nikoli. Si dokončni
občutek zadoščenja: vedeti od kod je hrepenenje.
V tebi sem kot v mehkem grobu. Režeš in prežarjaš
vse plasti. Čas se vname in izgine, himne slišim,

ko te gledam. Strog si in zahteven, stvaren. In ne
morem govoriti. Vem, da hrepenim po tebi, trdo sivo
jeklo. Za en tvoj dotik dam vse. Glej, pozno sonce

buta ob stene dvorišča v Urbinu. Umrl sem zate.
Čutim te in te rabim. Mučiš. Ruješ me in izžigaš,
vedno. In v prostore, ki si jih uničil, teče raj.

© Tomaž Šalamun
Aus: Mera časa
Ljubljana : Cankarjeva založba,
Audioproduktion: Študentska založba

LEGGERE: AMARE

Leggendoti, fluttuo. Come un orsacchiotto a zampate
mi sospingi nella voluttà. Giaci su di me, che
hai devastato. Ti amo da morire, ormai, primo
fra i nati. È bastato un solo istante, e già sono il tuo falò.

Mi sento protetto, e mai sono stato così. Sei la suprema
sensazione di pienezza: sapere la fonte dell'anelare.
In te sono come in una soffice tomba. Laceri e rischiari
ogni strato. Il tempo s'infiamma e s'invola, sento inni,

quando ti guardo. Sei esigente e severo, concreto. E
non posso parlare. So che anelo a te, duro grigio
acciaio. Per un tuo lieve tocco do tutto. Guarda, il sole tardo

s'infrange sui muri del cortile a Urbino. Sono morto per te.
Ti sento e ho bisogno di te. Torturi. Mi schianti e mi bruci,
sempre. E negli spazi che hai distrutto, scorre il paradiso.

©Tomaž Šalamun
Translated by Daria BetocchiIn: Il ragazzo e il cervo

Salerno : Multimedia Edizioni 2002