Glenn Colquhoun - In a Ngeri Celebrating the First European Ascent of that Mountain, Ernst Dieffenbach compares the Ritual Consumption of his Heart to a Sunset over Taranaki. [Maori Version]

E  piki
ki ko atu
i te harakeke.
Ki runga.
Ki runga.

E piki
ki ko atu
i te rimu.
Hei runga.
Hei runga.

E  piki
ki ko atu
i te rātā.
Tū mai rā
Taranaki.

Whakawhitia Mangorake.
Whakawhitia Waiwhakaiho.

Tarawainuku, kei raro iho.
Kei raro iho, e Arakari.

Ko wai iā
i ngā here
o Pouākai?

Ko wai iā,
te tau,
te ipo?

Ko wai iā
i te paepae
a Tama-nui?

E kake ki te tihi.
Te ihi.
Te wehi.

Werohia.
Okaina.
Ripia.
Topea.

Mōu te arero.
E kai e.
E kai e.

Mōu ngā mata.
E kai e.
E kai e.

Mōu te korokoro.
E kai e.
E kai e.

Mura ana te rātā.
Mura ana te rimu.
Mura ana a Mangorake.
Mura ana a Waiwhakaiho.

Kei runga: te ngākau.
E kai e.
E kai e.

Kei raro: te ngākau.
E kai e.
E kai e.

Kei mua: te ngākau.
E kai e.
E kai e.

Kei muri: te ngākau.
E kai e.
E kai e.
E kai e.
E kai e.

E kai e.
E kai e.
E kai e.
E kai e.

© Glenn Colquhoun
Audioproduktion: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

In a Ngeri Celebrating the First European Ascent of that Mountain, Ernst Dieffenbach Compares the Ritual Consumption of his Heart to a Sunset over Taranaki.

Above the flax.
Rise up.
Rise up.

Above the rimu.
Higher.
Higher.

Above the rātā.
Upwards.
Upwards.

To the mountain.
Taranaki.

Cross the river: Mangorake.
Cross the river: Waiwhakaiho.

Tarawainuku: buried deeply.
Arakari: buried deeply.

Who stands there?
Against Pouākai.

Who pines there?
Unloved.
Unloved.

Who waits there?
Beneath the sun.

Take the ridge.
Tempered. Sharpened.
Take the summit.
Glinting. Striking.
Take the fire.
Burning. Ripening.
At last! The fire.
Burning. Ripening.

Here, my tongue.
Take, eat.
Take, eat.

Here, my eyes.
Scoop them.
Scoop them.

Here, my throat.
Gulp it.
Gulp it.

Here, my lungs.
Consume.
Consume.

Red the river: Mangorake.
Red the river: Waiwhakaiho.

Red the rātā.
Flowering. Blooming.
Red the rimu.
Torn asunder.

North: the heart.
South: the heart.
East: the heart.
West: the heart.

Take, eat.
Take, eat.
Take, eat.
Take, eat.

North: the heart.
South: the heart.
East: the heart.
West: the heart.

Take, eat.
Take, eat.
Take, eat.
Take, eat.

Translated by Glenn Colquhoun