Verne Moberg

englisch

Drømmebog

Forbi bænkenes bylter
og hullerne i jorden arbejderne gik fra
skoen på avisens våde
overskrift
forbi den knuste lampe
forbi alteret i stenbunkens niche
moder til den myrdede
oplyst af kærter
langs floden
svinenes grynten i mørket
den lukkede butik
spillehallens rallen
over asfaltens glimten
i lygteregn
og det åbne vindue
der sender en stønnen
løfter ensomheden hos den gående
til det uopnåeliges højder
under broen og ind i viadukten
et ganske svagt lys
blafrer i udgangen får hjertet
til at slå så højt
at han selv farer sammen
i mimosernes kreds
og en død due
puffes han videre
til dette øjebliks virkelighed
tæller mod trappen
og døren
bag hvilken han sidder
og skriver sig ned i drømmebogen

© Thomas Boberg
Aus: En stående aftale
Kopenhavn: Lindhardt og Ringhof , 2002
Audioproduktion: 2003, M.Mechner literaturWERKstatt berlin

Dream Book

Past the benches' bundles
and the holes in the earth the workers left
the shoe on the newspaper's wet
headlines
past the broken lamp
past the attar in the niche of the pile of stones
mother of the murdered one
illuminated by candles
along the river
the pigs' grunts in the dark
the locked shop
the arcade's clatter
above the flash of asphalt
in the rain of light
and the open window
that emits groaning
lifts the loneliness of the walker
to unattainable heights
beneath the bridge and into the viaduct
a quite faint light
flickers in the exit makes the heart
beat so loudly
that he himself gives a start
in the ring of mimosa
and a dead pigeon
he pushes on
to this moment's reality
counts to the stairs
and the door
he is sitting behind
and writes himself up in the book of dreams

Translated by Verne Moberg