Verne Moberg

englisch

Lirekasse

Jeg sidder lige så harmløst og håber
og bum så falder det
hvad var det råber hun
det var et æble råber jeg
der er to kræfter
som ikke vil os noget særligt
giv dog en sang siger hun
jeg hiver en sløv kniv frem
og hvæsser den på rynken i spejlet
så løsner jeg en sang
der er en tredje kraft
og den vil os heller ikke noget specielt
hvad bliver det dl råber hun
så hæver jeg stemmen
og giver en sang der lyder ligesom
spåner der raspes af en jernhæl
og de tre kræfter griber uden om hinanden
og krydser vilkårligt hinanden
et særligt sted
jeg kan ikke høre hvad du synger råber hun
det manglede da også bare mimer jeg
og det sted det er dig
og du er i bevægelse
og på et tidspunkt møder du en mystisk dame
og hun siger du får penge
det lyder godt siger du
og en stor kærlighed siger hun
det lyder godt siger du
men pengene forlader dig
du siger ikke noget
og kærligheden forlader dig
du siger ikke noget
og hvad med resten siger hun
solens skandale synger jeg
ikke uden hykleri
og et sværd skråler jeg
til at hugge linen over med
så flagen sejler
hvad siger du spørger hun
efter den tredje whisky rejser jeg mig
med en stemme som vinden der
skærer sig på et sværd
det lød bedre i gamle dage siger hun
og skønheden
det manglede da også bare forsikrer jeg
og efter den omgang
møder du en mand
med en lirekasse og en hammer af sølv
og hvad med resten
det er nummer seks og det synger
i kontakterne
han slår dig på hovedet så skårene
falder dig om øjnene
da jeg sætter flasken fra mig
vælter den
og styrter i havet
det lyder slet ikke så tosset råber hun
men er det ikke
meget nede på jorden
det manglede da også bare klirrer
lirekassen med glas

© Thomas Boberg
Aus: En stående aftale
Kopenhavn: Lindhardt og Ringhof , 2002
Audioproduktion: M.Mechner literaturWERKstatt berlin

Hurdy-Gurdy

I just sit harmlessly hoping
and thud there it falls
what was that she shouts
it was an apple I shout
there are two forces
not asking anything particular of us
so let's have a song she says
I take out a dull knife
and hone it on my wrinkle in the mirror
so I break out a song
there's a third force
not asking anything particular of us either
what's going on she shouts
then I lift my voice
and let out a song that sounds like
shavings getting grated by an iron heel
and the three forces reach out at each other
and cross arbitrarily
at a certain spot
I can’t hear what you're singing she shouts
By all means I mime
and the place is you
and you are in motion
and at one point in time you meet a mysterious lady
and she says you will come into money
that sounds good you say
and a great love she says
that sounds good you say
but the money will leave you
you don’t say anything
and the love will leave you
you don't say anything
and what about the rest she asks
celestial scandal I sing
not unhypocritically
and a sword I yell
to cut the line
so the ice floe sails
what did you say she asks
after the third whiskey I get up
with a voice like the wind cutting
itself on a sword
it sounded better in the old days she says
and the beauty,
certainly, by all means
and after that round
you meet a man
with a hurdy-gurdy and a hammer of silver
and what about the rest?
this is the sixth and it's singing
in the circuits
he hits you on the head so the chips
fall upon your eyes
when I set the bottle down
it tips over
tumbling into the sea
that doesn’t sound half bad she shouts
but isn't it
too down to earth
by all means clings
the hurdy-gurdy on glass

Translated by Verne Moberg