Piotr Sommer

polnisch

LJUDSKA

Vsak pravi pesnik je pošast.
Glas uničuje in ljudi.
Petje zgradi tehniko, ki uničuje
zemljo, da nas ne bi jedli črvi.
Pijanček proda plašč.
Lopov proda mater.
Samo pesnik proda dušo, da jo
loči od telesa, ki ga ljubi.

© Tomaž Šalamun
Aus: Maske
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980
Audioproduktion: Študentska založba

LUDOWE

Każdy prawdziwy poeta to potwór.
Niszczy ludzi i ich mowę.
Jego śpiew wynosi technikę, która usuwa nam
ziemię spod nóg, żeby nie zjadły nas robaki.
Pijak sprzedaje własne palto.
Złodziej sprzedaje matkę.
Tylko poeta sprzedaje własną duszę, żeby oderwać ją
od ciała, które tak ukochał.

©Tomaž Šalamun
Translated by Piotr Sommer

In: Odra 7-8 lipiec-sierpień 1997