Bernard Dewulf

niederländisch

Moeder

Ze zou nu bijna oud zijn,
een bestaande vrouw
met sleet in de vingers.

Op zondag zou ze nagaan
hoe ik overbleef
met iemand die zij herkende.

Ze zou in haar laatste verwarring
een moederorde bewaren
op mijn weerspannige tafel.

En tussen mijn dringende leven,
tussen haar regels
zou ze mijn hele hart ondervragen.

Ik zou een volbrachte zoon zijn,
zij zou de vaat wegdoen
en weer mijn vader ontmoeten.

Ze zou in mijn andere dagen
gelukkig afwezig zijn. Maar dat
zou ik kunnen verdragen.

© Bernard Dewulf
Aus: unveröffentlichtem Manuskript
Audioproduktion: 2001 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Mother

She would almost have been old now,
a tangible woman
with worn out fingers.

On Sunday she would find out
how I stayed behind
with someone she recognised.

In her latest confusion
she would keep a mother’s order
on my recalcitrant table.

And in between my pressing life,
in between her rules
she would hear out my entire heart.

I would be an accomplished son,
she would put away the dishes
and meet my father again.

On my other days she would
happily be absent. But I would
be able to bear that.

English version by Sapphire/Ramona Lofton© 2001 by Sapphire/Ramona Lofton

printed by permission of the author