Nikita Ivanov

russisch

MRTVI FANTJE

mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer v stepah hušknejo ptice in se razpolovi dan
kjer so kocke glav jadrnice za šepetanje in se vozovi desk odbijajo od skal
kjer so jutra bleščeča kot oči slovanov
kjer se na severu kloftajo bobri da odmeva kot vabilo k smrti
kjer kažejo otroci podplute oči in z besom skačejo po butarah
kjer z odtrganimi rokami plašijo sosedom bike
kjer čakajo mraz v vrsti
kjer smrdi kruh po kisu, ženske po zvereh
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer se čekani zabliskajo in zašumijo pravljice
kjer je največja umetnost pribiti sužnja v loku skoka
kjer koruzo zažigajo na ogromnih ploskvah da jo zavoha bog
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer so posebne cerkve ptic da se privajajo bremenu duše
kjer prebivalci pri vsakem obroku hrane tleskajo z naramnicami in pod mizo teptajo
                                                                                        svete tekste
kjer so konji črni od saj
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer so keglji orodje velikanov ki si trejo mastne dlani ob hlodih
kjer bi šalamuna pozdravili s krikom
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer so vsi vratarji rumenokožci da porabijo manj časa za zapiranje oči
kjer prodajalce mesa dotolčejo z loparji in jih ne pokopljejo
kjer teče donava v kino iz kina v morje
kjer je vojaška trobenta znak za pomlad
kjer delajo duše visoke loke in šepetajo v zboru zveri
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer je branje utrjeno z gramozom da se sliši če se udari obenj
kjer so drevesa na navoj, drevoredi na sklepe
kjer otrokom že prvi dan po rojstvu zarežejo kožo kot plutovcem
kjer točijo alkohol starkam
kjer si mladina grebe po ustih kot bager po dnu reke
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer so matere ponosne in rujejo iz sinov vlakna
kjer so lokomotive polite z losovo krvjo
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer luč zgnije in poči
kjer so ministri oblečeni v granit
kjer so čarovniki začarali da so živali padle v košare šakali stoje na očeh vider
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer s križi označujejo strani neba
kjer je žito hrapavo in lica zabuhla od požarov
kjer imajo črede usnjene oči
kjer so vsi slapi iz testa, vežejo jih s črnimi trakovi mladih bitij
kjer genijem razbijejo nartne kosti s kavlji za transportiranje lesa
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer je fotografiranje omejeno na rastline ki potem rasejo naprej in razženejo papir
kjer se na podstrešjih sušijo slive in kapljajo v stare pesmi
kjer matere vojakov pakete s hrano navijajo na kolo
kjer so čaplje stesane kot atletske postave argonavtov
mrtvi fantje! mrtvi fantje!
kjer pridejo mornarji na obisk
kjer v vilah razgečejo konji, dišijo popotniki
kjer so kahlice po kopalnicah prelepljene z risbami irisovih semen
kjer ljudožrce hranijo s skodlami
kjer so trte zavite v sive pajčolane da se naredi mrena na očeh ljubosumnih

© Tomaž Šalamun
Aus: Bela Itaka
Ljubljana : DZS, 1972
Audioproduktion: Študentska založba

MЕРТВЫЕ МАЛЬЧИКИ

мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где в степях притаились птицы и в зените день
где от холмов откалываются клочья шепота и куски
стона
где голубизна утр как славянские очи
где север доносит всхлипы бобров словно эхо
смерти
где дети в синяках рушат поленницы дров
где оторванными руками дразнят соседских быков
где в очередях поджидают мороз
где хлеб провонял уксусом а жены зверьем
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где скалятся клыки и звенят сказки
где предел мастерства прибить раба на изгибе
прыжка
где жгут кукурузу на гигантских жаровнях чтоб
учуял бог
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где над храмами привыкают птицы к бремени душ
где доедая обед щелкают подтяжками и топчут
рукописи под столом
где кони поседели от дорожной пыли
мертиые мальчики! мертвые мальчики!
где стволы орудий как руки великанов
прочесывают лес
где бы шаламуна встретили приветом
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где узкoглазые привратники не тратят время чтоб
смежить веки
где торговцев мясом забивают и забывают
похоронить
где дунай впадает в кино из кино в море
где полковая труба призывает весну
где возносятся души и тают в чреве зверей
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где книга ударяется о камень и пробуждает слух
где деревья для дыма и аллеи для крика
где детям после рождения делают ритуальный
надрез
где старушкам даруется выпивка
где зубочисткой во рту орудуют как багром
мертвые мальчики!  мертвые мальчики!
где матери гордятся сыновьями храня их локоны
где локомотивы летят облитые лосиной кровью
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где свет гниет и лопается как нарыв
где министры одеты в гранитную униформу
где но волшебству звери пали перед шакалом на
зрачках выдр
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где крестами обозначены стороны света
где тяжело дышат злаки и поля от пожаров опухли
где глаза у скота подернуты пленкой
где водопады как застывшее тесто как гирлянды
траурных лент
где гениям вырывают ребра крюками для
древесины
мертвые мальчики! мертвые мальчики'
где сфотографированные растения продолжают
расти сквозь бумагу
где на чердаке сухие сливы сливаются с песней
где солдатские матери готовят еду впрок
где цапли чеканны как статуи аргонавтов
мертвые мальчики! мертвые мальчики!
где моряки лишь гости на суше
не кони живут во дворцах и поездом пахнут
попутчики
где цветы в горшочках облеплены завязью
где людоедам предлагают отведать черепицы
где виноградники окутаны серым покровом от
завистливых глаз
мертвые мальчики! мертвые мальчики!

©Tomaž Šalamun
Translated by Nikita IvanovIn: Избраннъіе стихотворения

Moskau 2003