Aimée Delblanc

schwedisch

КТО ЧТО ГОВОРИТ

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
                             Sind Schlüssel aller Kreaturen

                             (Novalis)*

1.

Вот календарь сказал: осенних листьев жар!
Не стыдно ли такое говорить?
Вот повторил: «безлистных» «осень» «жабр».
Ни-ни, – сказал, а лес пропел: фьюить.

Когда протрется медь копыта на змее,
Седая рыба выплывет к скале,
Раскроет утлый рот и скажет (но не мне),
Что рыбы говорят, очнувшись на земле:

2.

Вороне Бог сказал: ‚Сыграем
В «цветок», «новалис», «мотылек»’?

Когда лишь числа и фигуры
В ключицах птичьих, кто авгуры?  
И для кого мы здесь летаем?

Скажу ль ученым попугаям:
«Новалис», «бабочка», «цветок»?

На бабской рифме «коромысло»,
Без геометрии и смысла
Висят фигуры, виснут числа –

Уж так их славно попугаем.

*Если не в арифметике и геометрии отныне находятся ключи Творения...
(Новалис) (нем.)

© Olga Martynova
Audioproduktion: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

VEM SÄGER VAD

När inte längre tal och figur

                                           är nyckel till allt kreatur

                                                  Novalis


1


Kalendern talade: De höstliga lövens glöd!

Är det inte skamligt att tala så?

Den upprepade. Ja, ”de bladlösas”, ”höst”, ”gälar”.

Nej, nej – så talade han, och skogen sjöng: kiwitt.


Om hovens koppar en gång skavt sig genom ormen,

simmar fram till klippan grånad fisk,

öppnar sitt läckande gap och säger (men inte till mig),

det som fiskarna säger, kvicknar till på land:


2


Till korpen talade Gud: Ska vi spela

”Blomma”, ”Fjäril”, ”Novalis”?


När inget annat än tal och figur

visar flygvägen för allt kreatur,

vem mäter den bevingade fristen?


Ska jag säga till papegojorna, de lärde:


”Blomma”, ”Fjäril”, ”Novalis”

Figurerna och talen hänger dock

vid det kvinnliga rimmet ”ok”

ogeometriskt och utan mål.


Där fick allt papegojorna vad de tål.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc