НА ПРАГА

Както стоях дори не до прозореца,
стоях си просто между тенджерата и чинията, питайки се за солта,
стори ми се – някой чака вън.
Свечеряваше се,
сенките се вдигаха от земята и изпълваха въздуха,
когато застанах на прага.
Може би беше дете
този, който чакаше.
Може би беше мъж,
който трябва да крие сянката си
(в такава кротка и домашна нощ,  
в която всички сенки се познават).
Може би беше жена, чиято ревнива душа
пищи като прилеп, прикован за късмет на вратата на нечия страст.
Може би звезда изгоря.
Така постоях на прага
на една домашна, кротка нощ,
в която всички сенки се познават.

© Ekaterina Yossifova
Audioproduktion: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

AUF DER SCHWELLE

Ich stand, und nicht am Fenster, stand
zwischen Tisch und Herd, griff nach dem Salz
und wusste, einer wartet draußen.
Abend fiel, Schatten
stiegen von der Erde, bewohnten die Luft
als ich auf der Schwelle stand.
Wartete vielleicht
ein Kind. Wartete
vielleicht ein Mann
versteckte er seinen Schatten
(in dieser sanften, alten Nacht
sind alle Schatten Nachbarn).
Wartete eifersüchtig eine Frau, ihre Seele
eine Fledermaus, als Talisman über der Tür
eines Verlangens angeschlagen.
Verglühte vielleicht ein Stern.
So stand ich auf der Schwelle
in dieser sanften, alten Nacht
als alle Schatten Nachbarn warn.

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf